English | فارسی

تست نواری LH

تست LH یک تست ساده و مقرون به صرفه جهت اطلاع از زمان تخمک گذاری می باشد.
با استفاده از این تست اطلاع پیدا می کنید که در چه روزهایی از ماه در صورت انجام مقاربت احتمال باردار شدن بیشتر در چه روزهایی کمتر است.
پس از 24 ساعت قابلیت باروری تخمک کمتر می شود.
حدود زمان تخمک گذاری معمولا 14 روز قبل از زمان قاعدگی بعدی می باشد که استفاده از تست های LH از یک تا دو روز قبل از این زمان به صورت روزانه توصیه می گردد. ( این تست همانند تست بارداری از طریق ادرار انجام می گردد و زمان تخمک گذاری را تا 36 ساعت زود تر تشخیص می دهد.