English | فارسی
Viewing posts categorised under: تخمک‌گذاری

علائم تخمک‌گذاری – 10 نشانه تخمک‌گذاری – بخش سوم

در دو مطلب پیشین از سری مطالب علائم تخمک‌گذاری برخی از نکات برجسته در این زمینه را مطرح کردیم. در این بخش به مرور نکات باقی‌مانده در زمینه علائم تخمک‌گذاری خواهیم پرداخت.

 

علائم تخمک‌گذاری – 10 نشانه تخمک‌گذاری – بخش دوم

در مطلب قبل برخی از موارد مقدماتی در مورد تخمک‌گذاری را مطرح کردیم. در این مطلب به بررسی علائم تخمک‌گذاری می‌پردازیم.  

علائم تخمک‌گذاری – 10 نشانه تخمک‌گذاری – بخش اول

اگر سعی دارید باردار شوید، احتمالاً مراقب علائم تخمک‌گذاری هستید تا متوجه شوید چه زمانی تخمک‌گذاری می‌کنید.  

درد تخمک‌گذاری – 5 علت برای نادیده نگرفتن تخمک‌گذاری دردناک – بخش سوم

در دو بخش پیشین شما را برخی از نکات مربوط به درد تخمک‌گذاری آشنا کردیم. در بخش آخراز سلسله مطالب مربوط به درد تخمک‌گذاری شما را با موارد باقیمانده در این زمینه آشنا خواهیم کرد.  

درد تخمک‌گذاری – 5 علت برای نادیده نگرفتن تخمک‌گذاری دردناک – بخش دوم

در مطلب پیشین شما را برخی از نکات مربوط به درد تخمک‌گذاری آشنا کردیم. در بخش دوم از سلسله مطالب مربوط به درد تخمک‌گذاری شما را با ادامه این نکات آشنا خواهیم کرد.  

درد تخمک‌گذاری – 5 علت برای نادیده نگرفتن تخمک‌گذاری دردناک – بخش اول

وقتی زنان تخمک‌گذاری می‌کنند، احساسی را تجربه می‌کنند که به آن درد تخمک‌گذاری  می‌گویند که به «میتل‌اشمرتز» هم معروف است. این احساس معمولاً به‌صورت تیر کشیدن و درد ناگهانی در پایین شکم است که با مرحله تخمک‌گذاری چرخه قاعدگی آن‌ها همزمان است.