English | فارسی

با استفاده از دستگاه Easylyte می¬توان الکترولیت¬های موجود در خون، سرم، پلاسما و یا نمونه ادراری را اندازه¬گیری و در کمتر از 60 ثانیه نتایج را چاپ کرد. منوی آن ساده است و عملکرد آن به صورت بلی/خیر طراحی شده است.

Easylyte - فارمد بهین آزما