English | فارسی
نمایش نوشته ها با برچسب: بارداری هفته پانزدهم

بارداری هفته به هفته – هفته پانزدهم بارداری

یک هفته به در آغوش کشیدن امید زندگی­تان نزدیک شدید! در اینجا بخوانید که در هفته پانزدهم بارداری باید منتظر چه اتفاقاتی باشید.