English | فارسی
نمایش نوشته ها با برچسب: بارداری هفته یازدهم

بارداری هفته به هفته – هفته یازدهم بارداری

یک هفته به پایان سه ماه اول بارداری خود نزدیک شدید! در این مطلب به شما خواهیم گفت که در هفته یازدهم بارداری باید انتظار چه چیزی را داشته باشید.