English | فارسی
نمایش نوشته ها با برچسب: بارداری هفته 1 و 2

بارداری هفته به هفته – هفته اول بارداری و هفته دوم بارداری

تبریک! در طول هفته اول بارداری و هفته دوم بارداری، بدن شما در حال آمده شدن برای شرایط احتمالی است. نکات بسیار مهمی در مورد این دو هفته هستند که هر مادری باید آنها را بداند. در ادامه این نکات را با هم مرور خواهیم کرد.