English | فارسی
نمایش نوشته ها با برچسب: بهبودی پس از زایمان

بهبودی پس از زایمان – بخش اول

شما برای به دنیا آوردن فرزندتان، با دشواری‌های فراوانی روبرو بوده‌اید و بدنتان برای بازگشت به وضعیت نرمال به کمی زمان نیاز دارد.