English | فارسی
نمایش نوشته ها با برچسب: تست ادرار برای تشخیص تخمک‌گذاری

LH : هورمون لوتئوتروفیک و نکات مهم پیرامون آن

تست هورمون لوتئوتروفیک، میزان هورمون لوتئوتروفیک (LH) را در نمونه ادرار یا خون اندازه می‌گیرد. این هورمون توسط غده هیپوفیز تولید می‌شود.