English | فارسی
نمایش نوشته ها با برچسب: خون‌دماغ

متوقف کردن خون‌دماغ

اکثر خون‌دماغ‌ها در قسمت جلوی بینی و در یکی از مجراها صورت می‌گیرد. ممکن است کمی خون از پشت بینی به گلو وارد شود.