تست تشخیص سریع بارداری کاستی یک مرحله‌ای

انواع تست‌های بارداری

تست سریع و کیفی یک مرحله ای تشخیص هورمون گنادوتروپین جفتی انسان در نمونه ادرار جهت کمک به تشخیص زود هنگام بارداری به عنوان خودآزمون یا برای مصرف خانگی(home use) و استفاده در مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی توسط کاربر حرفه ای تهیه شده است.کاربرد
تست تشخیص سریع بارداری بر اساس ایمونوکروماتوگرافی برای تشخیص کیفی هورمون hCG (گنادوتروپین کوریونیک انسان ) در ادرار جهت کمک به تشخیص زود هنگام بارداری است.
hCG هورمونی گلیکوپروتئینی با وزن مولکولی ۳۶٫۷ kDa بوده که مدت کوتاهی پس از لقاح توسط جفت ترشح می شود. در بارداری های طبیعی این هورمون پس از ۱۰-۷ روز بعد از لقاح در ادرار ظاهر می گردد. میزان hCG به طور سریع افزایش پیدا کرده تا اینکه با از دست دادن اولین دوره قاعدگی به طور مکرر به بیش از mlu/ml100 می‌رسد و میزان hCG در هفته ۱۲-۱۰ حاملگی به بیشترین حد ( mlu/ml 200000-100000 ) می‌رسد. حضور hCG در ادرار به سرعت بعد از لقاح و نیز افزایش سریع سطح آن در اوایل بارداری یک مارکر بسیار خوب برای تشخیص زود هنگام بارداری به حساب می‌آید. در این تست ترکیبی از آنتی بادی‌های پلی کلونال و مونوکلونال که به صورت اختصاصی؛ میزان افزایش یافته hCG را در ادرار شناسایی می‌کنند، استفاده شده است. این تست ،تستی سریع و کیفی برای تشخیص hCG در نمونه ادرار با حد مرزی mlu/ml 25 می‌باشد؛ با وجود این حساسیت، این تست هیچ واکنش مداخله‌گر با سایر گلیکوپروتئین های مشابه همانند هورمون های hTSH-hLH-hFSH حتی در سطوح بالای فیزیولوژیک نشان نمی‌دهد.