پرسش‌های متداول

پرسش‌های متداول

عوامل زیادی موجب نتیجه مثبت کاذب در تست های بارداری می شو مانند : مصرف داروهای باروری خاص که حاوی هورمون HCG باشند ، پلی کیستیک تخمدان و حاملگی خارج از رحم و حاملگی شیمیایی که سبب بالارفتن سطح هورمون HCG می شود ، وجود پروتئین یا خون در ادرار ، آلودگی باکتریایی ادرار ، زایمان جدید یا سقط اخیر ، مصرف بعضی دیگر از دارو ها مانند کلرودیازپوکساید و متادون

این نتیجه مثبت تلقی می شود ولی برای اطمینان از نتیجه آزمایش باید به آزمایشگاه مراجعه کرد .

این تست ها کیفی می باشند و فقط منفی یا مثبت بودن را نشان می دهند ، برای اطمینان از نتیجه آزمایش باید به آزمایشگاه مراجعه کرد .

خیر این تست ها مشاهده ای می باشد و راهنمای تفسیر نتیجه داخل بسته بندی کیت ها می باشد .

زمان چک کردن بارداری با این تست ها ۳-۴ روز پس از تاخیر در موعد قاعدگی طبیعی و بهترین زمان انجام تست ادرار اول صبح می باشد که بیشترین غلظت HCG را در بر دارد .

ابتدا باید طول دوره قاعدگی هر فرد مشخص شود. طول این دوره از اولین روز شروع قاعدگی تا روز قبل از آغاز قاعدگی بعدی می باشد. با توجه به سابقه چند ماه گذشته متوسط طول دوره قاعدگی مشخص شده و طبق جدول سیکل قاعدگی روز آغاز انجام تست تعیین می شود و به مدت ۳ روز ادامه می یابد .

روز آغاز تست طول دوره قاعدگی روز آغاز تست طول دوره قاعدگی
 روز پنجم ۲۱ روزه روز پانزدهم ۳۱ روزه
 روز ششم ۲۲ روزه  روز شانزدهم ۳۲ روزه
 روز هفتم ۲۳ روزه  روز هفدهم ۳۳ روزه
 روز هشتم ۲۴ روزه  روز هجدهم ۳۴ روزه
 روز نهم ۲۵ روزه  روز نوزدهم ۳۵ روزه
 روز دهم ۲۶ روزه  روز بیستم ۳۶ روزه
 روز یازدهم ۲۷ روزه  روز بیست و یکم ۳۷ روزه
 روز دوازدهم ۲۸ روزه  روز بیست و دوم ۳۸ روزه
 روز سیزدهم ۲۹ روزه  روز بیست و سوم ۳۹ روزه
 روز چهاردهم ۳۰ روزه  روز بیست و چهارم ۴۰ روزه

در مواردی که سیکل پریود نا منظم است بهتراست از روز دهم سیکل از کیت استفاده شود .

استفاده از دارو های رایج مثل استامینوفن – اسید آسکوربیک – استامینوفن کدئین و کافئین و … تاثیری در نتیجه تست ندارد . استفاده از داروهایی که حاوی هورمون LH یا FSH باشند مانند گونال F و … ممکن است نتیجه تست را تغییر دهند .

خیر، LH تنها یک تست جهت آزمایش در افرادی است که هیچ گونه بیماری یا مشکلی در خصوص باروری نداشته یاشند و تنها احتمال بارور شدن را به شما نشان می دهد .

۱۶ تا ۳۶ ساعت پس از نتیجه مثبت بهترین زمان مقاربت است .

در تست LH ادرار اول صبح به هیچ وجه توصیه نمی شود . ساعت ۱۰ صبح تا ۸ شب توصیه می شود .

با توجه به این که انجام این تست ساده تر می باشد و نیازی به کنترل روزانه در طول ماه ندارد و فقط در چند روز مشخص انجام می شود و به طور مستقیم از روی میزان هورمون ترشح شده نتیجه می دهد قطعا می تواند به مرور زمان و با اطلاع رسانی های بیشتر جایگزین شود .