تست تشخیص سریع آمفتامین

تست تشخیص سریع آمفتامین

تست تشخیص سریع آمفتامین در ادرار بر اساس ایمونوکروماتوگرافی بوده و برای تشخیص مواد مخدر در نمونه ادرار بکار می رود. این سنجش می تواند حین درمان هم مورد استفاده قرار گیرد.

این آزمایش تنها برای نتایج مقدماتی تحلیلی مناسب است و برای تایید نتایج باید از متد شیمیایی دقیق تر استفاده گردد.کروماتوگرافی گازی/ طیف سنجی جرمی (GC/MS) به عنوان متد مورد قبول توسط سازمان سوء مصرف مواد مخدر و سلامت روانی (SAMHSA)  جهت تایید نتایج پایه گذاری شده است.

معمول ترین آمفتامین ها D & L-Amphetamine هستند. آمفتامین محرک سیستم عصبی است و باعث ترشح انتقال دهنده های عصبی اپی نفرین، نوراپی نفرین و دوپامین به مغز می شوند که باعث احساس نشاط، هوشیاری و انرژی در استفاده کننده می شوند. سوء مصرف آمفتامین  به مرور باعث مقاومت در برابر آن می شود. واکنش های قلبی و عروقی به آمفتامین شامل افزایش فشار خون و آریتمی قلبی می باشد. در طول۲۴ ساعت تقریبا ۴۵% از دوز آمفتامین بصورت اسید، ۴۰% بصورت آلکالین و معمولاً ۱۵% بدون تغییر خارج می شود. آمفتامین تغییر نکرده تا ۱ الی ۲ روز پس از مصرف در ادرار قابل تشخیص است.