تست تشخیص سریع مت آمفتامین

تست تشخیص سریع مت آمفتامین

تست تشخیص سریع مت آمفتامین در ادرار بر اساس ایمونوکروماتوگرافی بوده و برای تشخیص مواد مخدر در نمونه ادرار بکار می رود. این سنجش می تواند حین درمان هم مورد استفاده قرار گیرد.

این آزمایش تنها برای نتایج مقدماتی تحلیلی مناسب است و برای تایید نتایج باید از متد شیمیایی دقیق تر استفاده گردد.کروماتوگرافی گازی/ طیف سنجی جرمی (GC/MS) به عنوان متد مورد قبول توسط سازمان سوء مصرف مواد مخدر و سلامت روانی (SAMHSA)  جهت تایید نتایج پایه گذاری شده است.

معروف ترین مشتق مصنوعی آمفتامین و یک معرف سمپاتیک با کاربرد درمانی است. مصرف دوزهای بالای آن باعث تحریک  سیستم اعصاب مرکزی شده و موجب ایجاد حس نشاط، هوشیاری، کاهش اشتها و انرژی کاذب می شود. واکنش های حادتر می تواند شامل: بروز اضطراب، پارانویا، اختلال روانی و دیس ریتمی قلب باشد. مت امفتامین از ادرار بصورت آمفتامین و اکسید مشتقات دآمینه خارج می شود. در هر حال ۱۰ تا ۴۰ درصد مت امفتامین بدون تغییر خارج می شود و تا ۳ الی ۵ روز پس از مصرف در ادرار قابل تشخیص است.