کاربردهای بالینی

اهداف و کاربردهای بالینی

آماده سازی نمونه ی مورد نظر مهمترین بخش از تحقیقات سلولی است ،چرا که نتایج شما به کیفیت مواد آغازین بستگی دارد. به منظور دست یافتن به  نتایج خوب در جداسازی ، آنالیز و کشت سلول نیاز است که  سوسپانسیون تک سلولی با کارایی بالا و میزان پایین ناخالصی را به دست آوریم. بدین منظور به تجهیزاتی جهت آماده سازی نمونه نیاز می باشد که عبارت اند از :

 • gentleMACS Dissociator
 • gentleMACS Tubes
 • Tissue Dissociation Kits
 • Tissue Storage
 • Sample Clearing
 • Sample Mixing
 • دستگاه gentleMACS به منظور تهیه ی سوسپانسیون تک سلولی از هر نوع بافت طراحی شده است . این دستگاه به  همراه لوله های C  و M  که برای آنالیز کردن اختصاصی سلول به کار می روند و به علاوه کیت های تجزیه ی بافتی برای به دست آوردن سوسپانسیون تک سلولی به صورت خودکار به کار میروند. این دستگاه دارای جایگاه های مجزا برای هر لوله و همچنین دارای پروتکل های از پیش تعیین شده می باشد که امکان تجزیه ی هر نوع بافتی را در یک محیط کاملا بسته و استریل میدهد.

Research

 • آماده سازی نمونه مکس(MACS sample preparation)
 • جداسازی سلولی مکس (MACS cell separation)
 • مکس فلوسایتومتری(MACS flow Cytometry)
 • کشت و رشد سلولی مکس(MACS cell culture and stimulation)
 • مولکولی مکس (MACS Molecular)

Clinical

 • اهداف و کاربرد های بالینی (Clinical Application)

برای دانلود کاتالوگ کامل شرکت میلتنی بر روی لینک زیر کلیک کنید

 دانلود بروشور