CliniMACS Prodigy

یکی از اقدامات مهم به منظور سلول درمانی این است که محصولات سلولی باید ایمن و از نظر بالینی موثر باشند. شرکت Miltenyi Biotec دستگاهی به نام CliniMACS Prodigy را طراحی کرده است که این دستگاه یک سیستم کاملا بسته را به منظور پردازش های سلولی و تحقیقات بالینی سلولی را فراهم کرده است . این فرایند های کاملا خودکار به خصوص برای تولید CAR T Cell ها طراحی و بهینه سازی شده است. به کمک این سیستم، تمامی فرایند های تولید CAR T cell ها از انتخاب سلول های T ، تا تغییر دادن این سلول ها در یک Tubing set یکبار مصرف انجام می شود. این سیستم بسته ، به شدت نیاز به اتاق های تمیز و استریل ( Clean Room ) را کاهش می دهد. از همه مهمتر ، تمام فرایند های پردازش سلولی به صورت خودکار صورت میگیرد و بدین صورت به شدت نیاز به نیروی کار متخصص کم می شود.
• اجزای اصلی سیستم CliniMACS Prodigy :
۱٫ CliniMACS Reagent( معرف های این سیستم)
۲٫ CliniMACS Tubing set ( یک بار مصرف )
۳٫ CliniMACS Prodigy (شامل نرم افزار برای تنظیم برنامه ی خودکار پردازش سلولی )
در این دستگاه تمامی مراحل پردازش سلولی (شست و شوی سلول ، سانتریفیوژ ، جداسازی مغناطیسی سلول یا همان تکنولوژی مکس ، فعال سازی سلول یا تغییر ژنتیکی سلول ، کشت و شکل گرفتن نهایی سلول ) در این سیستم بسته انجام می شود.

اجزای اصلی دستگاه CliniMACS

قسمت نرم افزار این دستگاه ( Touch Screen  ) برای دادن برنامه به دستگاه و اجرای برنامه ی پردازش سلولی به طور کاملا خودکار تعبیه شده است. کیسه ی حاوی نمونه و بافر به نگهدارنده ی این کیسه ها( Hanger Bag  ) متصل می شود . تمامی این کیسه ها و لوله ها یک بار مصرف می باشند . حرکت مایع و فشار داخل لوله ها توسط سنسور های فشار               ( Liquid Sensor  )  کنترل می شود. CentriCult Unit   محلی است که سلول ها سانتریفیوژ می شوند و بر اساس وزن مولکولی از همدیگر جدا می شوند . در مرحله ی بعد سلول ها توسط انتی بادی کونژوگه با میکروبید لیبل می شوند . در مکان Magnet Unit  سلول لیبل شده توسط نیروی مغناطیسی وارد شده از بقیه ی سلول ها جدا میشود. در نهایت سلول هدف از بقیه جدا میشود . این سیستم بسته امکان جداسازی ،فعالسازی ، دستکاری ژنتیکی ، تکثیر سلول T  تغییر یافته و اماده سازی سلول برای تزریق به بدن انسان را فراهم می کند .

یکی از مشکلات اساسی در پیوند سلول های مغز استخوان به بیماران عوامل رد پیوند  ( GVHD ) می باشد . دلیل این موضوع این است که سلول پیوند زده شده در بدن بیمار عامل بیگانه تلقی میشود و سلول های NK  و T که اجزای اصلی سیستم ایمنی انسان را تشکیل میدهند سعی در از بین بردن این سلول ها را دارند . در نتیجه  بدن به شدت عفونت می کند و مشکلات بعد از پیوند در برخی موارد به قدری شدید و غیر قابل کنترل می باشد که باعث مرگ بیمار می شود.

مزیت این دستگاه این است که سلول های جداسازی شده بیشترین ایمنی را برای تزریق به بدن بیمار را دارند و در نتیجه عوامل رد پیوند به شدت کاهش می یابد . به علاوه به وسیله ی این دستگاه ما میتوانیم سلول های CAR T cell  را تولید کنیم . یعنی سلول هایی که سلول های توموری ،هدف انها می باشند و با تولید و تزریق این سلول ها به بدن بیمار به راحتی میتوانیم سلول توموری را در بدن بیمار از بین ببریم .