Immonotherapy

سیستم CliniMACS رنج وسیعی از معرف‌ها را برای جداسازی سلولی پیشنهاد کرده است که می‌توانند با رنج وسیعی از پروتکل‌ها به‌کار روند. به‌عنوان مثال برای بدخیمی‌های خونی، عفونت‌های ویروسی، ایمنی درمانی تومورها و به‌علاوه بیماری‌های خودایمنی و … به‌کار می‌روند.
استراتژی‌های ایمنی درمانی، استفاده از آنتی‌ژن‌های ویژه و اختصاصی سلول‌هایT برای درمان بیماری‌ها و مشکلات عفونی ایجاد شده بعد از پیوند سلول‌های بنیادی خونی (HSCT) می‌باشد. طی سالیان اخیر سلول‌های NK نیز به‌عنوان ابزارهای قدرتمند و کارا به‌منظور القای ظرفیت‌های ضد توموری و ضد عفونی در درمان انواع بیماری‌های بدخیم به‌کار گرفته شده‌اند.