کاربردهای پژوهشی

جداسازی سلولی مکس

تکنولوژی مکس یک روش جداسازی مغناطیسی سلول است که در سال های اخیر به یک استاندارد طلایی در زمینه ی تحقیقات سلولی تبدیل شده است و دست شما را برای انتخاب آزادانه ی محلول مورد نظر برای آزمایشتان باز می کند.این تکنولوژی بعد از ۲۵ سال هنوز هم جزء بهترین روش های جداسازی است و در بیش از ۲۰۰۰۰ مقاله بدان اشاره شده است . یکی از مهم ترین مزیت های این تکنولوژی این است که امکان ورود تحقیقات آزمکایشگاهی شما را به زمینه های بالینی فراهم می آورد.

تنوع در معرف های جداسازی سلولی مکس این امکان را به شما میدهد که هر نوع سلولی را در هر گونه ای جداسازی کنید و محدودیتی در انتخاب نداشته باشید.این معرف ها قابلیت اجرایی برجسته ای دارند و یک عامل مهم پیشرفت  در زمینه های علمی مانند ایمنولوژی،سرطان،اعصاب،سلول های بنیادی و … می باشند.

به علاوه این سلول ها برای هر دو روش  جداسازی هم دستی و هم خودکار توسط دستگاه AutoMACS  به کار می روند.

این معرف ها برای تمام انواع سلول ها وجود دارند که عبارت اند از:

  • T cell
  • B cell
  • Dendritic cell
  • NK cell
  • Tumor cell
  • Cancer stem cell
  • Any type cell

جداسازی به روش دستی

یک روش ساده و راحت برای جداسازی سلول است. این روش از ستون،جداکننده و لوازم جداسازی تشکیل شده است که عبارت اند از :

  • ستونهای مکس
  • LD ,Ls ,MS ,Xs , AutoMACS Pro column
  • جداکننده ها

جداسازی به روش کاملا خودکار (AutoMACS pro separator)

این دستگاه امکان جداسازی کاملا خودکار سلول ها از نمونه ی خون کامل و مغز استخوان را می دهد و تنها در سه مرحله و کمتر از ۳۰ دقیقه هر سلولی را از مخلوط سلولی شما جدا میکند و دیگر نیازی به نیروی انسانی ، Clean Room و دیگر تجهیزات آزمایشگاهی نیست.
ستون این دستگاه AutoMACS column می باشد که به طور ویژه و اختصا صی برای این دستگاه طراحی شده است.