کاربردهای پژوهشی

مکس فلوسایتومتری

همه ی ما فلو را می شناسیم . مکس فلوسایتومتری امکانات و شرایطی را فراهم کرده است که تمامی نیاز های تحقیقاتی شما را برآورده می کند .این امکانات شامل دستگاه ، واکنشگر ها ، کیت ها  و … می باشد .

  • Flow Cytometry

MACSQuant  فلوسایتومتری برای آنالیز پیشرفته ی سلولی به کار می رود . این دستگاه بدین منظور طراحی شده است که هر محققی که می خواهد از تکنیک فلو در کار هایش بهره ببرد جدای از تجربه ی فردی خودش بتواند بهترین آنالیز سلولی را داشته باشد .این دستگاه ۳ لیزر دارد و می تواند تجزیه و تحلیل های فنوتیپی پیچیده مانند چرخه های سلولی ، آپوپتوز ، آنالیز و تکثیر سلولی را انجام دهد و برای کار با آنتی بادی های کونژوگه با فلوروکروم ها و ستون های MACSQuant  طراحی شده است.به علاوه در یک دور، امکان آنالیز همزمان  ۹۶ تا نمونه را  می دهد و  لیبیل شدن سلول ها نیز  به طور کاملا خودکار توسط خود دستگاه انجام می شود .

  • Reagents and kits

آنتی بادی های کونژوگه با فلوروکروم و کیت ها برای شناسایی و تکثیر سلول های انسانی ، موشی و پریمات ها توسط  فلوسایتومتری طراحی شده اند.