آنتی ژن لوکوسیتی انسان

آنتی ژن لوکوسیتی انسان

HLA (آنتی ژن لوکوسیتی انسان) یکی از مارکرهای ژنتیکی مهم برای پیوند و تشخیص اختصاصی برخی بیماریها می باشد. در گذشته در بسیاری از آزمایشگاه ها از روش های معمولی تایپینگ همانند آزمایش سمیت سلولی یا آزمایش سرولوژی بر اساس آنتی بادی فلوروسنت اختصاصی استفاده می شد.

در حال حاضر روش های مبتنی بر DNA تایپینگ با استفاده از PCR به منظور بالا بردن اختصاصیت برای آزمایش HLA تایپینگ  استفاده می شود. معمولا روش های مبتنی بر PCR نیازمند نیروی متخصص و صرف زمان به منظور آنالیز نتایج می باشد در حالی که طراحی روش های جدید تایپینگ باعث صرفه جویی در زمان و نیروی متخصص شده است؛ کیت HLA-ABDR RealAmp یک کیت بسیار سریع و دقیق بر اساس HLA تایپینگ بر پایه Real-time PCR می باشد. پرایمرهای انجام واکنش به منظور تسریع فرآیند و افزایش عملکرد در نود و شش چاهک پلیت تقسیم شده است و نرم افزار آنالیز طراحی شده باعث تفسیر آسان و دقیق نتایج می شود.

برای دانلود کاتالوگ کامل محصول بر روی لینک زیر کلیک کنید

 دانلود بروشور