نوار تست سریع تخمک‌گذاری (LH)

نوار تست سریع تخمک‌گذاری (LH)

این محصول برای مصرف خانگی(home use)  و استفاده در مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی تهیه شده است وغیر قابل استفاده در آزمایشگاه تشخیص طبی می باشد.کاربرد

نوار تست تخمک گذاری (ادرار) یک تست سریع ایمونواسی کروماتوگرافی برای تشخیص کیفی هورمون جسم زرد (LH) در ادرار است که به تشخیص تخمک‌گذاری کمک می‌کند.

تخمک‌گذاری خروج تخمک از تخمدان است. تخمک از لوله فالوپ در حالی که آماده باروری می باشد عبور می‌کند. برای اینکه بارداری به وقوع بپوندد تخمک باید در طی ۲۴ ساعت بعد از آزادسازی توسط اسپرم بارور شود؛ دقیقا قبل از تخمک‌گذاری، بدن مقدار زیادی از هورمون جسم زرد (LH) تولید می‌کند که باعث رها شدن تخمک آماده از تخمدان می‌شود. این پیک LH معمولا در سیکل قاعدگی اتفاق می‌افتد. نوار تست سریع تخمک‌گذاری برای تشخیص سریع LH؛ یک سیستم کامل است که به پیش‌بینی زمان تخمک‌گذاری و اوج باروری کمک می‌کند. در طول این زمان است که به احتمال زیاد باروری به وقوع می پیوندد.

نوار تست تخمک‌گذاری (ادرار) فارمد بهین آزما پیک LH را در ادرار تشخیص داده که نشان دهنده این است که تخمک‌گذاری احتمالا در (۳۶-۲۴) ساعت آینده اتفاق می‌افتد. تست، ترکیبی از آنتی بادی‌هایی شامل آنتی‌بادی مونوکلوئال LH که به طور اختصاصی LH را نشان می‌دهند استفاده می‌کند.